DECIZII IN APLICAREA LEGII

 

1.Decizia nr. 03 din data de 16.09.2008   >vizualizare< privind data la care expira termenele prevazute in Programul calendaristic pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.985/2008

2.Decizia nr. 04 din data de 24.09.2008  >vizualizare< privind documentele pe care trebuie sa le depuna in vederea inregistrarii candidatilor,partidele politice, aliantele plitice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale

3.Decizia nr. 07 din data de 30.09.2008  >vizualizare< privind modalitatea de completare a rubricii “avand functia de …..” din formularele de declaratii de avere ce insotesc candidaturile pentru functia de deputat sau de senator

4. Decizia nr. 34 din data de 16.10.2008 >vizualizare<  privind modalitatea de admitere sau respingere a candidaturilor de catre birourile electorale de circumscriptie

5. Decizia nr. 35 din data de 16.10.2008 >vizualizare<  privind procedura de acreditare a observatorilor interni la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senatdin data de 30 noiembrie 2008

6. Decizia nr. 40 din data de 22.10.2008 >vizualizare< privind modalitatea de tragere la sorti pentru stabilirea ordinii in care se tiparesc numele candidatilor pe buletinele de vot

7. Decizia nr. 41 din data de 22.10.2008 >vizualizare< privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din 30 noiembrie 2008

8. Decizia nr. 46 din data de 03.11.2008 >vizualizare< privind modalitatea de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare >anexa_format_rtf<

9. Deciziz nr. 47 din data de 06.11.2008 >vizualizare< privind accesul, persoanelor acreditate, la operatiunile birourilor si oficiilor electorale

10. Decizia nr. 51 din data de 06.11.2008 >vizualizare< privind data la care raman executorii deciziile adoptate de birourile electorale de circumscriptie in baza art. 40 din Legea 35/2008

11. Decizia nr. 52 din data de 06.11.2008 >vizualizare< pentru aplicarea dispozitiilor ultimei teze a art. 41, alin. (6) din Legea 35/2008

12. Decizia nr. 55 din data de 10.11.2008 >vizualizare< privind modalitatea de calcul a termenelor pe ore prevazute de Legea 35/2008

13. Decizia nr. 58 din data de 12.11.2008 >vizualizare< privind acreditarea SC Market Solutions SRL pentru efectuarea de sondaje de opinie la iesirea de la urne

14. Decizia nr. 64 din data de 17.11.2008 >vizualizare< privind unele masurim pentru buna desfasurare a votarii

15. Decizia nr. 65 din data de 17.11.2008 >vizualizare< privind obligatia presedintilor birourilor electorale ale sectiiolr de votare de a sigila stampilelor cu mentiunea

      “Votat” imediat dupa incheierea votarii

16. Decizia nr. 66 din data de 17.11.2008 >vizualizare< privind posibilitatea realizarii de copii de pe listele electorale suplimentare de catre reprezentantii partidelor

      politice in birourile electorale ale sectiilor de votare

17. Decizia nr. 70 din data de 18.11.2008 >vizualizare< privind normele tehnice de completare si verificare, precum si circuitul proceselor-verbale privind

        numararea voturilor si constatarea rezultatelor alegerilor

18. Decizia nr. 71 din data de 18.11.2008 >vizualizare< privind operatiunile tehnice ce se vor realize pentru centralizarea datelor referitoare la alegerea Camerei

      Deputatilor si Senatului din data de 30 noiembrie 2008

19. Decizia nr. 72 din data de 18.11.2008 >vizualizare< privind aplicarea prevederilor art. 48 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 35/2008

20. Decizia nr. 74 din data de 18.11.2008 >vizualizare< privind acreditarea SC INSOMAR-CERCETARI SI MARKETING POLITIC S.R.L. pentru

      efectuarea la nivel national a unui sondaj de opinie la  iesirea de la urne

21. Decizia nr. 84 din data de 20.11.2008  >vizualzare< privind acreditarea Asociatiei Centrul de Studii Sociale pentru

      efectuarea la  unui sondaj de opinie la  iesirea de la urne in Municipiul Hunedoara

22. Decizia nr. 85 din data de 20.11.2008 >vizualizare< privind acreditarea SC Compania de Cercetare Sociologica si Branding Forum SRL pentru

      efectuarea la nivel national a unui sondaj de opinie la  iesirea de la urne

23. Decizia nr. 91 din data de 25.11.2008 >vizualizare< privind aplicarea dispozitiilor art. 132 alin.(2) din Legea 35/2008

24. Decizia nr. 93 din data de 25.11.2008 >vizualizare< privind acreditarea SC Sondaje Marketing Relatii Publice SRL pentru efectuarea unui sondaj de

      opinie la iesirea de urne in Municipiul Targu Mures

25. Decizia nr. 94 din data de 25.11.2008 >vizualizare< privind acreditarea Asociatiei pentru Transparenta si Libertate de Expresie pentru efectuarea unui sondaj

      de  opinie la nivel national la iesirea de la urne

26. Decizia nr. 95 din data de 25.11.2008 >vizualizare< privind acreditarea SC EuRoSurvey Consulting SRL pentru efectuarea unui sondaj de

      Opinie la iesirea de urne in Municipiul Craiova

27. Decizia nr. 96 din data de 25.11.2008 >vizualizare< privind acreditarea Metro Media Transilvania pentru efectuarea unui sondaj de

      Opinie la iesirea de urne in Municipiul Cluj Napoca

28. Decizia nr. 97 din data de 25.11.2008 >vizualizare< privind acreditarea SC Fresh Mint SRL pentru efectuarea unui sondaj de

      Opinie la iesirea de urne in Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti

29. Decizia nr. 119 din data de 27.11.2008 >vizualizeaza< privind acreditarea Centrului Scolar si Cultural de Jurnalism pentru efectuarea unui sondaj de opinie

       la iesirea de la urne in judetul Calarasi

30. Decizia nr. 120 din data de 27.11.2008 >vizualizeaza< privind acreditarea SC PRO ACCENT SRL pentru efectuarea unui sondaj de opinie la iesirea de la urne

       in judetul Dambovita

31. Decizia  nr. 121 din data de 27.11.2008 >vizualizare<  privind unele masuri pentru buna desfasurare a operatiunilor electorale in MunicipiulBucuresti

32. Decizia  nr. 125 din data de 27.11.2008 >vizualizare< privind acreditarea SC Fresh Mint SRL pentru efectuarea unui sondaj de opinie la iesirea de la urne

      In Municipiul Ploiesti

33. Decizia nr 126 din data de 27.11.2008 >vizualizare< privind acreditarea Asociatiei Pro Democratia pentru efectuarea unui sondaj de opinie la iesirea de la urne

      In Municipiul Cluj Napoca

34. Decizia nr. 127 din data de 27.11.2008 >vizualizare<  privind acreditarea  SC PRAGMA CONSULT SRL  pentru efectuarea unui sondaj de opinie la iesirea

      de la urne in colegiul  uninominal nr.9 pentru Camera Deputatilor din judetul Iasi

35. Decizia nr. 129 din data de 28.11.2008 >vizualizare< pentru aplicarea art.43 ali.(7) din Legea 35/2008

36. Decizia nr. 144 din data de 01.12.2008 >vizualizare< privind cererea de anulare a alegerilor din Sectia de votare nr. 169 Moara Vlasiei, circumscriptia

      Electorala nr.25 Ilfov