BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE Nr. 36

JUDEŢUL  TELEORMAN

 

 

Componenţă

Sediul

Telefon

Fax.

e-mail

Preşedinte: Judecător Petrică GUDAC

Locţiitor:Judecător Luminiţa DRĂGHICI

Membru: Judecător Rada POTÂNG

- Vlad Elena – PNL

- Ignat Marieta Laura – PRM

- Vlad Eugen Ovidiu – PSD+PC

- Luptaciu Ilie – UDMR

- Frăsineanu Fulvia Florentina - PD-L

- Ingineru Marin – PVE

- Fieraru Viorel – PNG-CD

- Dincă Viorel – PR  „PRO EUROPA”

- Vasiu Ioan - PPPS

- Ilie Tatiana – RO.AS.IT

Instituţia Prefectului,

Municipiul Alexandria

str. Dunării nr.178

Camera 55, parter

0247/310029

0247/311150,      int.29029

 

0247/310049

bejteleorman@yahoo.com