BEC - Alegeri pentru Camera Deputatilor si Senat 30 Noiembrie 2008

 1. Constituţia României, republicată; (Monitorul Oficial nr. 767/2003)

 

2. Lege nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; (Monitorul Oficial nr. 196/2008)

 

3. Ordonanţă de urgenţă   nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; (Monitorul Oficial nr.409/2008)

 

4. Ordonanţă de urgenţă   nr. 97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

 (Monitorul Oficial nr. 630/2008)

 

5. Hotărârea Guvernului  nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului; (Monitorul Oficial nr. 595/2008)

 

6. Hotărârea Guvernului  nr. 983/2008 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008; (Monitorul Oficial nr. 631/2008)

 

7. Hotărârea Guvernului nr.984/2008 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008; (Monitorul Oficial nr. 631/2008)

 

 

8. Hotărârea Guvernului  nr. 985/2008 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008; (Monitorul Oficial nr. 631/2008)

 

9. Hotărârea Guvernului  nr. 986/2008 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008;

(Monitorul Oficial nr. 634/2008)

 

 

10. Hotărârea Guvernului  nr. 987/2008 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare ale acestuia la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008; (Monitorul Oficial nr. 634/2008)

 

 

11. Hotărârea Guvernului  nr. 988/2008 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau a listei suplimentare, al listei susţinătorilor, a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, a modelului propunerilor de candidatură, precum şi al certificatului doveditor al alegerii deputaţilor şi senatorilor ce vor fi folosite pentru alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008; (Monitorul Oficial nr. 634/2008)

 

 

12. Hotărârea Guvernului  nr. 989/2008 pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008;

(Monitorul Oficial nr. 634/2008)

 

 

13. Hotărârea Guvernului  nr. 990/2008 pentru aprobarea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008. (Monitorul Oficial nr. 634/2008)

 

14. Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (Monitorul Oficial nr. 359/2007)

 

15. Ordonanţă de urgenţă nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese (Monitorul Oficial nr. 200/2005)

 

16. Ordonanţă de urgenţă nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (Monitorul Oficial nr. 375/2007)

 

17. Ordonanță de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr. 182/2008)

 

18. Rectificare la Hotărârea Guvernului  nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

(Monitorul Oficial nr. 645/2008)

 

19. Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 3/2008 – pentru stabilirea Normelor privind constituirea si restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului >vizualizare<

 

20. Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 6/2008 privind procedura de acreditare pe langa

Birourile si oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si Sentului din 30 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial nr. 684/2008)

 

21. Hotărârea Guvernului nr. 1341/2008 privind durata şi condiţiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate, a celor contestate precum şi a celor neîntrebuinţate, a ştampilelor şi a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 (Monitorul Oficial nr. 734/2008)

 

22. Rectificare la Hotărârea Guvernului  nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului   

(Monitorul Oficial nr. 712/2008)

 

23. Rectificare la Hotărârea Guvernului  nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  

 (Monitorul Oficial nr. 764/2008)

 

24. Hotărârea Guvernului nr. 1397/2008 pentru stabilirea modelului proceselor-verbale privind        consemnarea rezultatului votării la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008

 (Monitorul Oficial nr. 753/2008)

 

 

 

 

 

 

 

Copiryght BEC 2008 - BEC - Alegeri pentru Camera Deputatilor si Senat 30 Noiembrie 2008

Termeni si conditii - BEC - Alegeri pentru Camera Deputatilor si Senat 30 Noiembrie 2008

nadolu co | prima pagina (despre noi) - web site design - promovare web - design media (publicitar) - dezvoltare software cu baze de date ofline